Ushqim i koncentruar për gjeldeti 12-15 javë

Përzierje e plotë plotë për gjeldeti që ka për qëllim ushqimin e zogjve të moshës 12-15 javë.

Në formë të peletuar: 10 kg