1 MONUNI

Ushqim i koncentruar për gjeldeti 7-11 javë

Përzierje e plotë plotë për gjeldeti që ka për qëllim ushqimin e zogjve të moshës 7-11 javë.

Në formë të peletuar: 10 kg