Ushqim i koncentruar për gjeldeti 4-6 javë

Përzierje e plotë plotë për gjeldeti që ka për qëllim ushqimin e zogjve të moshës 4-6 javë.

Në formë të peletuar: 10 kg