Ushqim i koncentruar për gjeldeti 1-3 javë

Përzierje e plotë plotë për gjeldeti që ka për qëllim ushqimin e zogjve të moshës 1-3 javë.

Në formë të peletuar: 10 kg.