Ushqim i koncentruar për Pula Vojse

Përzierje për ushqimin e pulave vojse. Vezë të shëndetshme dhe shtim të prodhimit.

Në formë të bluar: 10 kg, 20 kg & 40 kg.