Ushqim i koncentruar për zogj Finisher

Përzierje e plotë plotë për zogj të mishit që ka për qëllim ushqimin e zogjve 5 ditë para therjes. Përzierja përdoret në gjendje të thatë.

Në formë të bluar: 20 kg & 40 kg.