Ushqim i koncentruar për zogj Grower

Përzierje e plotë plotë për zogj të mishit që ka për qëllim ushqimin e zogjve të moshës 14-32 ditë. Përzierja përdoret në gjendje të thatë.

Në formë të bluar: 5 kg, 10 kg, 20 kg & 40 kg
Në formë të peletuar: 10 kg, 20 kg & 40 kg