Ushqim I koncentruar Universal min. 15% proteina

Përzierje ushqyese me përmbajtje të proteinave 15 %. Përdoret për ushqimin e dhive, deleve, derrave, viçave dhe lopëve.

Në formë të bluar: 20 & 40 kg
Në formë të peletuar: 40 kg