Ushqim I koncentruar për Dema min 12% proteina

Përzierje ushqyese me 12% proteina, me qëllim të ushqimit të demave me kërkesa optimale. Ky suhqm siguron shtm mesatar të peshës trupore si dhe shëndet të plot/ pa sforcime dhe pa probleme me sisteme të ndryshme të organizimit bazuar në ushqimin e balancuar për këtë kategori ushqyese.

Në formë të bluar: 40 kg
Në formë të peletuar: 20 kg & 40 kg