Ushqim I koncentruar për Viça mbi 300 kg peshë trupore

Përzierje e balancuar për të përmbushur të gjitha kërkesat e organizmit dhe mundësive maksimale për shtim të peshës trupore dhe funksion normal të sistemeve përkundër rritjes së madhe tëpeshës trupore.

Në formë të bluar: 20 kg & 40 kg
Në formë të peletuar: 20 kg & 40 kg