Ushqim i koncentruar për Viça deri 300 kg peshë trupore

Përzierja është e kompletuar ashtu që t'ju mundësojë rritje të shpejtë dhe të shëndetshme viçave deri në 300 kg peshë trupore.

Në formë të bluar: 20 kg & 40 kg
Në formë të peletuar: 20 kg & 40 kg