Bërësi e sojës

Përbërja e proteinave sillet prej 40-50%. Celulozë përmban 6.1-8%, hiri 6-8%. Përpos sasisë së madhe të proteinave, bërsia e sojës ka edhe vlera të lartabiologjike të proteinave.
Bërsia e sojës përmban sasi të konsiderueshme të lizinës 2.8-3.2%, metioninë ka më pak 0.6-0.7%, cistinë gjithashtu sasi të vogël. Tretshmëria e lëndëve organike në bërësinë e sojës është mjaft e lartë sidomos tek ripërtypësit rreth 96%, te derrat rreth 90%, te shpendët tretshmëria është pak më e ulët.

40 kg