Grurë merkantil

Gruri është kulturë kryesore e cila përdoret për prodhimin e bukës. Në rastet kur nuk i plotëson kushtet për të ushqyerit e njerëzve, mund të përdoret përdoret për të ushqyerit e kafshëve. Përdorimi i grurit: kafshët grurin e konsumojnë me ëndje, sidomos derrat të cilëve u jepet i bluar trash ose më imët. Shpendëve u jepet deri 20%.

50 kg