Produktet e

MONCON


  • Të gjitha
  • Produkte për dezinfektim
  • Produkte për dezinzektim
  • Produkte për deratizim
  • Paisje për shërbime të DDD-së
  • Produkte për zvarranikë, kafshë, shpend
  • Aparate për insekte
EKOCID 5 ME AROMË
Produkte për dezinfektim
PERMEX 22E
Produkte për dezinsektim
BRODISAN KONCENTRAT
Produkte për deratizim
SPËRKATËSE SPRINGER MINI
Pajisje për shërbime të DDD-së
GJEMBA DY RENDËSH PËR MBROJTJE NGA SHPENDËT
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE
Aparate për insekte
EKOCID 5 PA AROMË
Produkte për dezinfektim
EKOCID SPREJ SIPËRFAQËSOR
Produkte për dezinfektim
CIPEX 10 E
Produkte për dezinsektim
NEOPITROID ALFA
Produkte për dezinsektim
BRODISAN MM 250 GR
Produkte për deratizim
BRODISAN BLUE MM 100GR
Produkte për deratizim
SPËRKATËSE SPRINGER
Pajisje për shërbime të DDD-së
SHPËRNDARËS PLUHUR
Pajisje për shërbime të DDD-së
KURTHË PËR GRERËZA
Pajisje për shërbime të DDD-së
KUTI PER INSEKTE ZVARRITËSE
Pajisje për shërbime të DDD-së
BGJEMBA TRE RENDËSH PËR MBROJTJE NGA SHPENDËT
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
KURTHË PËR KËRMINJË
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
PAJISJE ELEKTRONIKE ME ULTRATINGUJ PËR LARGIMIN E BREJTËSVE
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 11W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 50W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 16W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 20W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 40W
Aparate për insekte
EKOCID SPREJ PËR DEZINFEKTIM TË DUARVE
Produkte për dezinfektim
OMNISAN
Produkte për dezinfektim
CHLORMAX
Produkte për dezinfektim
DEADYNA
Produkte për dezinsektim
NEOPITROID PREMIUM
Produkte për dezinsektim
ADVION GEL
Produkte për dezinsektim
GEL KUNDËR FURRTARËVE Blattoxur gel
Produkte për dezinsektim
GEL KUNDËR MILINGONAVE Blattoxur ANTS
Produkte për dezinsektim
NEOPITROID PLUHUR
Produkte për dezinsektim
NEOPIROX
Produkte për dezinsektim
BRODISAN PF
Produkte për deratizim
BRODISAN BLUE PE
Produkte për deratizim
CINKOSAN
Produkte për deratizim
BRODISAN PE
Produkte për deratizim
BROMOBLEU BLOCK
Produkte për deratizim
BRODISAN PRAH
Produkte për deratizim
BRODISAN BLUE PRAH
Produkte për deratizim
BRODISAN A
Produkte për deratizim
DAVID BAIT STATION COAKROACHES E BARDHË & GJELBËR
Pajisje për shërbime të DDD-së
IRT BOX MICE BLACK
Pajisje për shërbime të DDD-së
KUTI DERATIZUESE E MADHE
Pajisje për shërbime të DDD-së
KUTI DERATIZUESE E MESME
Pajisje për shërbime të DDD-së
KUTI DERATIZUESE E VOGËL ME XHAM
Pajisje për shërbime të DDD-së
KUTI DERATIZUESE TUNEL
Pajisje për shërbime të DDD-së
KURTHË E MBYLLUR PËR MINJË
Pajisje për shërbime të DDD-së
KURTHË E MADHE PËR MINJË
Pajisje për shërbime të DDD-së
KURTHË E VOGËL PËR MINJË
Pajisje për shërbime të DDD-së
96M GLUE MOUSE
Pajisje për shërbime të DDD-së
LETËR NGJITËSE 150 MB / 150 RI
Pajisje për shërbime të DDD-së
PAJISJE ELEKTRONIKE ME ULTRATINGUJ PËR LARGIMIN E BREJTËSVE
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
PAJISJE ELEKTRONIKE ME ULTRATINGUJ PËR LARGIMIN E SHPENDËVE
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
PAJISJE ME DRIDHJE PËR LARGIMIN E URITHIT
Pajisjet per zvarranikë, kafshë dhe shpendë
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 40W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE 60W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE ULTRASAN 30W
Aparate për insekte
APARAT PËR MENJANIMIN E INSEKTEVE ULTRASAN 40W
Aparate për insekte
Letër me ngjitës për 30W
Aparate për insekte
Letër me ngjitës për 40W
Aparate për insekte
Letër me ngjitës për 18W
Aparate për insekte
Tub 8W
Aparate për insekte
Tub 10W
Aparate për insekte
Tub 11W
Aparate për insekte
Tub 15 W Rezistent ndaj copëtimit
Aparate për insekte
Tub 18W
Aparate për insekte
Tub 20W
Aparate për insekte
Tub 20 W Rezistent ndaj copëtimit
Aparate për insekte
NEOPIROX PLUS
Produkte për dezinsektim
NEOPIROX FAR
Produkte për dezinsektim
AGITA 10 WG
Produkte për dezinsektim
QUICK BAYT
Produkte për dezinsektim
EKOTOP
Produkte për dezinsektim
B- UBICE 10 COPE
Produkte për dezinsektim
ICON 10CS
Produkte për dezinsektim
VESOKILL TËRHEQËS PËR GRERËZA
Produkte për dezinsektim
KURTHË PËR KAPJEN E MUSHKONJAVE
Produkte për dezinsektim
RED TOP 150 COPE
Pajisje për shërbime të DDD-së
TRAP LINE 150 COPË
Pajisje për shërbime të DDD-së
100I INSECT TRAP
Pajisje për shërbime të DDD-së
STICK ALLGLUE BOARD
Pajisje për shërbime të DDD-së
48 RNHP KURTHË PLASTIKE ME NGJITËS
Pajisje për shërbime të DDD-së
60 RGB KARTON NGJITËS
Pajisje për shërbime të DDD-së
72 TC LETËR ME NGJITËS
Pajisje për shërbime të DDD-së
BLU TABLET MINI & RATTI
Pajisje për shërbime të DDD-së
48 WRG KURTHË ME NGJITËS
Pajisje për shërbime të DDD-së
72 MB KARTON NGJITËS
Pajisje për shërbime të DDD-së
NoRat NGJITËS PËR MINJË
Pajisje për shërbime të DDD-së
SPIN NGJITËS PËR MINJË
Pajisje për shërbime të DDD-së